Friday, July 18, 2008

[708] จะเก่งอังกฤษ ต้องมี Dict. เป็น Buddy

สวัสดีครับ
ท่านที่เป็นแฟน Blog นี้อาจจะรู้สึกว่า ผมให้ความสำคัญกับการรู้ศัพท์มากเหลือเกิน หรืออาจจะมากเกินไป จนท่านอาจจะเบื่อ อย่าเพิ่งเบื่อเลยครับ อนุญาตให้ผมอธิบายอีกสักครั้งเถอะครับ... คลิกอ่านต่อ

No comments: