Wednesday, July 23, 2008

[715] homophone - homograph - homonym

สวัสดีครับ
คำ 3 ประเภทนี้ คือ
[1] homophone คำที่ออกเสียงเหมือน – แต่ความหมายต่าง(และ/หรือ สะกดต่าง)
[2] homograph คำที่สะกดเหมือน – แต่ความหมายต่าง
[3] homonym คำที่ออกเสียงเหมือน-หรือ - สะกดเหมือน – แต่ความหมายต่าง

อ่านดูแล้วก็น่าปวดหัว ท่านศึกษาเอาเองแล้วกันครับ...คลิกอ่านต่อ

No comments: