Sunday, July 20, 2008

[710] เรียนภาษาอังกฤษกับ Subtitle ของYouTube

สวัสดีครับ
ผมเคยเรียนท่านผู้อ่านหลายครั้งแล้วว่า เราสามารถใช้จอ YouTube เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีถ้าเรารู้จักใช้ และผมได้เขียนคำแนะนำบางประการไว้แล้ว ที่นี่

วันนี้ผมมีอีก 1 คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษจาก YouTube ก็คือว่า... คลิกอ่านต่อ

No comments: