Sunday, July 27, 2008

[719] ดูภาพ – อ่านข่าว เขาพระวิหาร

สวัสดีครับ
เรื่องเขาพระวิหารกำลังเป็นข่าวที่ hot สุด ๆ วันนี้ผมเอาทั้งภาพและเนื้อข่าวภาษาอังกฤษมาให้ท่านดูและอ่าน

เชิญครับ... คลิกอ่านต่อ

No comments: