Thursday, July 10, 2008

[697] วิธีให้ Google หาคำศัพท์เทคนิค ที่ต้องการ

สวัสดีครับ
ใน Blog นี้ ผมพยายามรวบรวมศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะทางมาให้ท่านมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ที่ลิงค์นี้ครับ
[5] 'ดิกช่าง' - 'ศัพท์เทคนิค' ที่อาจช่วยท่านได้
[171] เว็บและตำราเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน
[164]เว็บ ‘ศัพท์บัญญัติ’...ที่อ้างอิงในการใช้ศัพท์
[185] รวม 'คำทับศัพท์' ฉบับสมบูรณ์

แต่ศัพท์เทคนิคนี่นะครับ พูดไปแล้วมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับ เพราะ... คลิกอ่านต่อ

No comments: