Wednesday, July 23, 2008

[714] Dict.ที่ผมตั้งใจทำเพื่อท่านผู้อ่านโดยเฉพาะ

สวัสดีครับ
หากถามว่า ‘ดิกชันนารี’ มีไว้เพื่ออะไร ผมขอตอบว่า มิได้มีไว้เพื่อ ‘ดูศัพท์’ เท่านั้น แต่ยังมีไว้เพื่อ ’ทวนศัทพ์’ และ ‘ท่องศัพท์’ อีกด้วย... คลิกอ่านต่อ

No comments: