Wednesday, July 9, 2008

[695]ดิกชันนารีที่ขณะพิมพ์ตัวสะกด มีคำแปลให้ดูด้วย

สวัสดีครับ
ผม ได้มา 2 เว็บครับ ดิกชันนารีที่ขณะพิมพ์ตัวสะกด มีคำแปลให้ดูด้วย

[1] ขณะพิมพ์มีคำแปลภาษาไทยให้ดูด้วย
http://www.pasasanook.com/

[2] ขณะพิมพ์มีคำแปลภาษาอังกฤษให้ดูด้วย
http://www.defineitfast.com/find/

... คลิกอ่านต่อ

No comments: