Sunday, July 27, 2008

[722]ทำสมุดท่องศัพท์ 1500 คำของ VOA

สวัสดีครับ
ผมเคยแนะนำท่านผู้อ่านว่า เว็บ VOA หรือ Voice of America เป็นเว็บที่มีประโยชน์มาก ในการช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ลักษณะเด่น คือ เขาใช้ศัพท์เพียง 1500 คำเท่านั้นในการเขียนหรืออ่านข่าวที่เว็บของเขา ฉะนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองรู้ศัพท์ไม่เยอะจึงพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ น่าจะไม่จริง น่าจะเป็นว่าเราไม่รู้จะเอาศัพท์มาผูกประโยคเพื่อพูดหรือเขียนให้สื่อสารได้ น่าจะเป็นอย่างหลังนี้มากกว่า...คลิกอ่านต่อ

No comments: