Wednesday, July 9, 2008

[694] ชวนอ่านนิยายระดับโลกของ Sidney Sheldon

สวัสดีครับ
ผมมีเรื่องจะสารภาพท่านผู้อ่านเรื่องหนึ่ง คือ เริ่มตั้งแต่เด็กจนจบปริญญาโท ผมไม่เคยอ่านนิยายฝรั่งจบแม้แต่เรื่องเดียว ที่เคยอ่านก็เป็นพวกหนังสืออ่านนอกเวลา ที่เขาเขียนย่อให้มันง่าย (abridged หรือ simplified) ให้เด็กมัธยมอ่าน ผมก็ได้อ่านพวกนั้นแหละครับ แต่ที่เป็นต้นฉบับเต็ม ๆ ที่ฝรั่งเขียน ถ้าความจำผมไม่เลอะเลือน รู้สึกว่าผมไม่เคยหยิบเอาหนังสือนิยายภาษาอังกฤษเล่มไหนมาอ่านจบจบแม้แต่เล่มเดียว

ทำไมผมไม่ใส่ใจจะหานิยายฝรั่งมาอ่าน ตอบได้ง่าย ๆ ก็คือ... คลิกอ่านต่อ

No comments: