Friday, May 2, 2008

[616] รวมสคริปต์ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ (+แปลไทย)

สวัสดีครับ
ผมรวบรวมสคริปต์ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษซึ่งมีคำแปลภาษาไทยด้วยไว้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ เป็นการสนทนาในหลากหลายสถานการณ์

ท่านใดต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เชิญคลิกเข้าไปได้เลยครับ... คลิกอ่านต่อ

No comments: