Sunday, May 18, 2008

[638] อ่านพุทธประวัติ (อังกฤษ – ไทย) ฉลองวันวิสาขะ

สวัสดีครับ
เนื่องในวันวิสาขบูชา 19 พฤษภาคม นี้ ผมขอเชิญชวนชาวพุทธทุกท่านอ่านพุทธประวัติเพื่อเป็นการฉลองวันสำคัญวันนี้

การศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งดีงามในชีวิต และถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งด้วย เพราะการได้ซึมซับพระปัญญา และพระเมตตาของพระองค์ ย่อมนำมาสู่ความดีและความงามของชีวิต ซึ่งจะเกิดผลดีต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นที่เราติดต่อสัมพันธ์ด้วย... คลิกอ่านต่อ

No comments: