Wednesday, May 7, 2008

[622] ดูตัววิ่ง ‘ศัพท์คำพ้อง’ 3,000 คำ บนหน้าจอ

สวัสดีครับ
ตอนพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เชิญคลิกตัววิ่ง ‘ศัพท์คำพ้อง’ 3,000 คำ เพื่อจะได้อ่านและจำศัพท์พื้นฐาน เหล่านี้ไปทีละคำ ๆ

ศัพท์เหล่านี้ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ พฤกษะศรี เรียบเรียงไว้เป็นคำคล้องจองง่ายต่อการท่องจำ... คลิกอ่านต่อ

No comments: