Sunday, May 11, 2008

[630]ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 'Words & Their Stories'

สวัสดีครับ
ก่อนจะเข้าเรื่องผมขอคุยอะไรนิดหน่อยก่อนนะครับ

ผมเริ่มทำ Blog นี้มาตั้งแต่เดือนธันวามคม ปี 2549 สาหตุที่ทำก็เพราะผมเห็นว่าการรู้ภาษาอังกฤษเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน ภาษาอังกฤษช่วยเราในการทำงานหาเลี้ยงชีพ ช่วยในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ได้รับความเพลิดเพลิน ช่วยในการผูกมิตร ช่วยให้รู้จักโลกกว้างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวจริง ๆ หรือผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ และช่วยอะไรต่ออะไรอีกมากมาย

แต่ความจริงที่ปรากฏอยู่ก็คือ ในการศึกษาภาษาอังกฤษคนเรา ‘ไม่เท่ากัน’ หรือ ‘ไม่เหมือนกัน’ เช่น ชอบหรือเกลียดภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน, แข็งแรงหรืออ่อนแอเรื่องภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน, มีโอกาสในการใช้งานภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน, มีเงินหรือเวลาไม่เท่ากันที่จะใช้ศึกษาภาษาอังกฤษ ฯลฯ แต่แม้ว่าอะไรต่ออะไรจะไม่เท่ากัน ถ้าแต่ละคนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านออก-เขียนได้ หรือฟังออก-พูดได้ ภาษาอังกฤษก็จะช่วยเติมสิ่งดี ๆ ให้แก่ชีวิต ไม่มากก็น้อย

ด้วยเหตุนี้ผมจึงทำ Blog นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ท่านที่ต้องการศึกษาได้มีอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง... คลิกอ่านต่อ

No comments: