Friday, May 23, 2008

[645] Infoplease – เว็บข้อมูลและความรู้ขนาดใหญ่

สวัสดีครับ
เว็บ http://www.infoplease.com/ เป็นเว็บแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่น่าสนใจมาก เมื่อเข้าไปแล้ว ท่านลองค่อย ๆ อ่านดูหัวข้อคร่าว ๆ ที่คอลัมน์ซ้ายมือ - กลางหน้า - และคอลัมน์ขวามือ จะเห็นว่าหลายเรื่องน่าสนใจทีเดียว... คลิกอ่านต่อ

No comments: