Wednesday, May 7, 2008

[623] ศึกษา ‘Words in the News’ เว็บ BBC

สวัสดีครับ
ผมขอแบ่งหนังสือภาษาอังกฤษที่ช่วยในการจดจำคำศัพท์ ที่มีวางขายในตลาดหนังสือเมืองไทย ออกเป็นสัก 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 – รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย นักศึกษาซื้อเอาไปท่องอย่างเดียว

ประเภทที่ 2 – เหมือนประเภทที่ 1 แต่เพิ่มประโยคตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ หรือบางทีแปลประโยคตัวอย่างเป็นภาษาไทยให้ดูอีกด้วย

ประเภทที่ 3 – มีเนื้อเรื่องสั้น ๆ ให้อ่าน แล้วก็ยกศัพท์จากเนื้อเรื่องมาอธิบายขยายความ

ทั้ง 3 ประเภทนี้ ประเภทที่ 3 ดีที่สุด เพราะ... คลิกอ่านต่อ

No comments: