Tuesday, May 20, 2008

[642] เพลงพระราชนิพนธ์ ภาษาไทย-อังกฤษ

สวัสดีครับ
นาทีนี้ พอผมนั่งลงข้างหน้า keyboard คอมพิวเตอร์ฝนก็ตกลงมาพอดี ใจผมนึกไปถึงเพลงพระราชนิพนธ์ ’สายฝน’ ขึ้นมาทันที และรู้ว่าวันนี้จะเอาอะไรมาคุยกับท่านผู้อ่าน... คลิกอ่านต่อ

No comments: