Thursday, May 29, 2008

[652]ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ภ.อังกฤษกว่า 700 ไฟล์ (pdf)

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้มีไฟล์ pdf มากมายให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาภาษาอังกฤษ หรือใช้เป็นสื่อการสอนก็ได้http://www.englishmedialab.com/downloads.html

ลักษณะที่ดีมาก ๆ ของไฟล์ก็คือ... คลิกอ่านต่อ

No comments: