Friday, May 9, 2008

[626]กลอนภาษาอังกฤษ ต่างกับกลอนภาษาไทยยังไง

สวัสดีครับ
ผมบังเอิญไปพบบทความเรื่อง "กลอนภาษาอังกฤษ ต่างกับกลอนภาษาไทยยังไง" คิดว่าบางท่านอาจจะสนใจ เลยเอามาฝาก
http://learners.in.th/file/notting_hill/love.doc

และมีอีกหลายบทให้อ่านที่ลิงค์นี้
[166] บทกลอน + ธรรมะ + ภาษาอังกฤษ
Poetry for Kids

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: