Monday, May 19, 2008

[641]วันหยุดของไทย เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไง?

สวัสดีครับ
ในปีหนึ่ง 365 วัน ท่านที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัททำงานทั้งหมดกี่วัน ก็ต้องเอาวันหยุดทั้งหมดมาลบ, 1 ปีมี 52 สัปดาห์, หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน ทั้งปีก็เท่ากับ 52 X 2 = 102 วัน, และยังมีวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกประมาณ 15 วัน รวมวันหยุดทั้งหมดจึงเท่ากับ 102 + 15 = 117 วัน

ฉะนั้น ในปีหนึ่งเราจึงทำงาน 365 – 117 = 248 วัน (หรือเดือนละ 20.7 วัน) หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ใน 1 ปีมี 12 เดือนนี้ เราทำงานประมาณ 8 เดือน ท่านว่ามากหรือน้อยครับ?... คลิกอ่านต่อ

No comments: