Monday, May 5, 2008

[620] ฝึกฟังฝรั่งพูด

สวัสดีครับ
การฝึกฟังภาษาอังกฤษจากเน็ตน่าจะมี 2 วิธีใหญ่ ๆ คือฟังฝรั่งอ่าน กับฟังฝรั่งพูด

ถ้าฟังเขาอ่าน ก็มักจะเป็นอ่านข่าว สิ่งที่เราจะได้มาก คือ วีธีการ ‘เล่าเรื่อง' แค่ถ้าฟังเขาพูด ซึ่งมักเป็นการสนทนาระหว่างคน 2 คน สิ่งที่เราจะได้มาก คือการ ‘พูดคุย’

และจริง ๆ แล้วผมคิดว่าเราก็คงต้องฝึกฟังทั้ง 2 ประเภทนั่นแหละครับ เพื่อที่เราจะได้สามารถทั้ง‘เล่าเรื่อง และ ‘พูดคุย’... คลิกอ่านต่อ

No comments: