Saturday, May 17, 2008

[637] mp3 การพูดธุรกิจทางโทรศัพท์เป็น ภ.อังกฤษ

สวัสดีครับ
การคุยทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุยเรื่องธุรกิจกับลูกค้าโดยใช้ภาษาอังกฤษ แม้ไม่เห็นหน้ากัน แต่ก็อาจจะยากกว่าการคุยแบบเห็นหน้า เพราะถ้าจะให้คุยและประสบความสำเร็จอาจจะต้องมีการเตรียมตัวหรือฝึกฝนพอสมควร เช่น ในเรื่องเนื้อหาและภาษาที่ใช้พูดคุย รวมทั้งเรื่องน้ำเสียง... คลิกอ่านต่อ

No comments: