Saturday, August 2, 2008

[732] อ่าน story ภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาไทย

สวัสดีครับ
นที่ทำงานของท่านผู้อ่านเหมือนของผมไหมครับ คือถ้าจะหาคนที่อ่าน-ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ จะหาได้ไม่ยากนัก แต่จะหาคนเขียนภาษาอังกฤษหาได้ยากกว่าเพื่อน ถ้าเขียนแค่อีเมลส่งข้อความง่าย ๆ ธรรมดา ๆ ก็หาได้ไม่ยากนักหรอก แต่ถ้าเขียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ เช่น เขียน formal letter, โครงการ หรือ สุนทรพจน์ต่าง ๆ หาได้ยากกว่า

เรื่องนี้อธิบายได้ไม่ยาก เพราะทักษะในการรับสาร คือ ฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด และ อ่านสิ่งที่คนอื่นเขียน ง่ายกว่าทักษะในการส่งสาร คือ พูดให้คนอื่นฟัง และเขียนให้คนอื่นอ่าน และถ้าใช้ศัพท์หรือระดับของภาษาที่เท่า ๆ กัน เขียนก็ยังยากกว่าพูดก็เพราะว่า การเขียนมีความเป็นทางการมากกว่า การพูด – พูดออกไปแล้วก็แล้วไปเลย ถ้าสื่อความกันเข้าใจก็ถือว่าใช้ได้ แต่การเขียนจะเป็นเอกสารที่ถูกเก็บไว้เป็นสิ่งอ้างอิง ถ้าใช้ศัพท์สำนวนผิด เขียนผิดรูปแบบ หรือผิดไวยากรณ์ คนเขียนก็อาจจะรู้สึกอายเพราะคนที่ชอบทำให้เพื่อนร่วมงานอายก็มีอยู่เหมือนกันในบางสำนักงาน คนก็เลยไม่ค่อยอยากจะเขียน ไม่ค่อยอยากจะฝึกเขียน และเขียนได้ไม่ค่อยดี

ผมกำลังสงสัยว่า ในขณะที่ตลาดหนังสือเมืองไทยเต็มไปด้วยนิยายฝรั่งที่แปลเป็นภาษาไทย มีนิยายไทยหรือวรรณกรรมไทยมากเพียงใดที่แปลเป็นภาษาฝรั่ง ผมเองไม่รู้ตัวเลขแน่นอน แต่เดาว่า...คลิกอ่านต่อ

No comments: