Monday, August 4, 2008

[735] ฝึกอ่านข่าว – แปลข่าว หนังสือพิมพ์ ที่นี่

สวัสดีครับ
เมื่อวานนี้ผมเดินไปที่แผงหนังสือเพื่อดูวารสารสอนภาษาอังกฤษที่วางจำหน่าย ก็พบว่ามีอยู่ไม่กี่ฉบับ เมื่อพลิกดูก็เห็นว่ามีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันแทบทุกฉบับคือ ยกข่าวภาษาอังกฤษมา แล้วแปลเทียบประโยคต่อประโยค ย่อหน้าต่อย่อหน้า พร้อมอธิบายศัพท์ และให้เกร็ดความรู้ทางแกรมมาร์แทรกเข้าไปด้วย

ลักษณะข้างบนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และช่วยฝึก reading skill มากทีเดียว

ก่อนอื่น ผมขอแจงให้ท่านเห็นขั้นตอนและประโยชน์ของการอ่านและการแปลหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ให้ท่านเห็นง่าย ๆ ก่อนนะครับ...คลิกอ่านต่อ

No comments: