Monday, August 11, 2008

[745] วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์โปรแกรม

สวัสดีครับ
ท่านที่ใช้เน็ต เมื่อไปพบข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วีดิโอ หรือโปรแกรม บางครั้งก็อยากจะเก็บ (save หรือ download) เอาไว้ เพื่อว่าในครั้งหน้าถ้าหากจะใช้งานจะได้ไม่ต้องต่อเน็ตอีก เพราะเราเก็บไว้ในเครื่องคอมฯของเราเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เก็บไว้นี้เราเรียกว่า “ไฟล์” คือ ไฟล์ข้อความ, ไฟล์รูปภาพ,ไฟล์เสียง, ไฟล์วีดิโอ หรือไฟล์โปรแกรม

จากคำถามที่ผมได้รับ ทำให้รู้ว่า แม้การดาวน์โหลดและติดตั้งจะเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่ก็มีหลายท่านที่ทำไม่ค่อยเป็น ผมจึงขอแนะนำวิธีการ Save หรือ Download ขั้นพื้นฐาน ดังข้างล่างนี้ และจะแนะนำเรื่องการติดตั้งไฟล์โปรแกรมในลำดับต่อไป...คลิกอ่านต่อ

No comments: