Saturday, August 30, 2008

[778]ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประสานงานกับชาวต่างประเทศ

สวัสดีครับ
ผมได้ไปเข้าอบรมใน โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ประสานงานกับชาวต่างประเทศ และได้ขอไฟล์ PowerPoint ของวิทยากรมาด้วย น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้...คลิกอ่านต่อ

No comments: