Saturday, August 23, 2008

[767]อ่านตำราเกือบทุกเล่มของ รามคำแหงได้ที่เว็บนี้

สวัสดีครับ
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ผมรู้สึกว่าคนไทยเราทั่วไปอ่าน “ตำรา” ขณะที่ยังเป็นนักศึกษาเท่านั้น แต่เมื่อเรียนจบและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว ก็หันหลังให้ตำราโดยสิ้นเชิง ไปอ่านหนังสืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตำรา เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นิยายไทย นิยายจีนกำลังภายใน หนังสือการ์ตูน หนังสือแปล หนังสือดัง ๆ ที่มาจากเมืองนอกที่เป็นประเภท best seller ทั้งที่เป็นนิยายและไม่ใช่นิยาย (fiction & non-fiction) ฯลฯ พูดง่าย ๆ ก็คือ นิสัยการอ่านของคนไทยนั้น ถ้าจะอ่านก็อ่านอย่างอื่นที่ไม่ใช่ “ตำรา”...คลิกอ่านต่อ

No comments: