Tuesday, August 26, 2008

[772]เขียนไดอะรี่วันละ 1 ประโยค(one sentence daily)

สวัสดีครับ
มีภาษิตฝรั่งว่า Practice makes perfect. จะเก่งได้ต้องฝึกทำบ่อย ๆ เรื่องการเก่งภาษาอังกฤษของพวกเราก็เช่นเดียวกันแหละครับ คือ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน ต้องฝึกถึงจะทำเป็น และต้องฝึกบ่อย ๆ ถึงจะทำได้เก่ง

ใน 4 เรื่อง คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นี้ ผมสังเกตว่า เรื่องการเขียนเป็นเรื่องที่คนทั่วไปใช้น้อยที่สุด จะไปหนักที่การสนทนา หรือการอ่านและการฟังซะมากกว่า แต่ผมกำลังจะบอกท่านว่า การเขียนนี่นะครับ คือกองหนุนที่ดีมากที่จะทำให้เราเก่งอีก 3 เรื่อง เพราะขณะที่เราเขียน เราได้ทบทวนเรื่องศัพท์สำนวน เรื่องไวยากรณ์ เรื่องการแต่งประโยค และได้นึกออกเสียงในใจเมื่อสะกดคำขณะเขียน การฝึกให้เขียนเก่งก็จะเป็นฐานที่แข็งแรงให้เราฟังเก่ง พูดเก่ง และอ่านเก่งตามไปด้วย

แต่เมื่อเราไม่ค่อยมีเรื่องให้ต้องเขียน เราก็ต้องหาเรื่องเขียน และวิธีที่ผมคิดว่าน่าจะสะดวกต่อการฝึกเขียนและสร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ก็น่าจะเป็นการเขียนไดอะรี่วันละ 1 ประโยค ประโยคเดียวเท่านั้น แต่ถ้าจบประโยคแรกแล้วถ้ายังอยากจะเขียนต่อก็ขออนุโมทนาด้วย แต่ถ้าขี้เกียจเขียนก็เอาแค่ประโยคเดียวนั่นแหละ แต่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ

และแล้วเพื่อหาว่า มีใครเขาพูดอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมก็เข้าไปที่ Google และพิมพ์คำว่า one sentence daily ลงไป ก็ได้ลิงค์เหล่านี้มาอ่าน...คลิกอ่านต่อ

No comments: