Thursday, August 28, 2008

[776] ดาวน์โหลดตำราและตัวอย่างการเขียน essay

สวัสดีครับ
ในการสอบ Toefl หรือการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เขาอาจจะกำหนดให้ท่านต้องเขียน essay

ใน blog นี้ผมเคยแนะนำเว็บที่ดีมากที่ท่านสามารถเข้าไปฝึกหัด writing ได้ เริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงที่ลิงค์นี้ครับ: เข้า course writing ไม่เสียตังค์

วันนี้ผมได้รวบรวมตำราต่าง ๆ ที่อธิบายหลักเกณฑ์การเขียน essay และมีตัวอย่าง essay ที่เขียนได้ดีให้ท่านได้ศึกษาเป็นร้อย ๆ หัวข้อ...คลิกอ่านต่อ

No comments: