Sunday, August 24, 2008

[770] "You and Me" -Beijing Olympics 2008 Song

สวัสดีครับ
ต้องถือว่าผมช้าไปขนาดหนักทีเดียวที่เพิ่งเอาวีดิโอเพลง "You and Me" ซึ่งเป็นเพลงของ Beijing Olympics 2008 มาเปิดให้ท่านชม

แต่ช้าไปหน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลย...คลิกอ่านต่อ

No comments: