Thursday, August 14, 2008

[752] เว็บสำหรับท่านที่ชอบฟังข่าว

สวัสดีครับ
แม้ผมจะเคยพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า ถ้าเราจะฝึก listening skill เราควรจะเลือกฟังสิ่งที่เราชอบหรือมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้าง เพราะมันจะช่วยให้เรารู้เรื่องหรือเดาเรื่องได้ง่ายขึ้น ไม่เบื่อ มีกำลังใจ และสามารถฝึกฟังไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่ขี้เกียจเลิกเอาดื้อ ๆเสียก่อน

แต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบฟังข่าวมากกว่าอย่างอื่น ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้...คลิกอ่านต่อ

No comments: