Saturday, August 30, 2008

[779]วิธีอ่านเพื่อจับ main idea (ใจความหลัก)ให้ได้

สวัสดีครับ
เมื่อเราอ่านอะไรสักเรื่องหนึ่ง แม้จะรู้เรื่องไม่ได้ทั้งหมด แต่ถ้าสามารถจับใจความสำคัญได้ก็ถือว่าใช้ได้ และถ้าฝึกอ่านไปเรื่อย ๆ ก็จะต่อย ๆ จับได้มากขึ้นทั้งใจความหลักและรายละเอียดรอง ๆ ลงไป

เว็บข้างล่างนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความหลัก...คลิกอ่านต่อ

No comments: