Saturday, August 9, 2008

[740]แปลคำขวัญ 76 จังหวัดเป็นภาษาอังกฤษ(เล่นๆ)

สวัสดีครับ
ผมพยายามหามานานแล้วว่า มีเว็บใดแปลคำขวัญของ 76 จังหวัดเป็นภาษาอังกฤษบ้าง แต่ก็หาไม่พบ

ผมคิดว่า การที่มันแปลยาก ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า นอกจากความสละสลวยของภาษาที่จะแปลออกมาแล้ว ยังจะต้องแปลไม่ให้ผิดนัยทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แถมศัพท์หลาย ๆ คำก็ไม่ใช่ว่าจะหาคำภาษาอังกฤษมาเทียบแปลได้ง่าย ๆ

ตัวผมเองก็ไม่กล้าแปลครับ

แต่ผมนึกสนุกขึ้นมาได้อย่างหนึ่ง คือ...คลิกอ่านต่อ

No comments: