Wednesday, August 6, 2008

[736] เก้าสิ่งที่ “ดิกคอม” ทำได้ดีกว่า “ดิกเล่ม”

สวัสดีครับ
พวกเราที่เรียนภาษาอังกฤษ ควรจะมีดิกชันนารีเป็นครู, เป็นที่ปรึกษา, เป็นตัวช่วย, หรือเป็นของเล่นก็ได้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษของเราง่ายขึ้น, เร็วขึ้น, สะดวกขึ้น, และสนุกมากขึ้น

ดิกชันนารีมี 2 อย่าง คือ “ดิกเล่ม” กับ “ดิกคอม” วันนี้ผมอยากจะสรุปให้ท่านเห็นว่า แม้ดิกเล่ม ๆ กับดิกที่เปิดใช้กับคอมฯ (ทั้งต่อเน็ตและไม่ต่อเน็ต) จะมีประโยชน์แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน แต่ผมขอสนอว่าถ้าท่านกำลังทำงานอยู่กับคอมฯหรือใกล้คอมฯ และท่านเคยชินแต่การใช้ดิกเล่ม ผมขอชวนให้ท่านลองมาใช้ดิกคอมดูบ้าง เพราะดิกคอม มีความน่าใช้มากกว่าดิกเล่มอย่างน้อย 9 ประการ ดังนี้ครับ...คลิกอ่านต่อ

No comments: