Tuesday, August 26, 2008

[774] จะสมัครชิงทุนการศึกษาของรัฐบาล เชิญที่นี่!!

สวัสดีครับ
ท่านที่จะสมัครชิงทุนการศึกษาของรัฐบาล เชิญไปศึกษารายละเอียดจากเว็บของ 2 หน่วยงานนี้
[1] สำนักงาน กพ.
การสอบเพื่อรับทุน การศึกษาต่อต่างประเทศ

[2] สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(ชื่อเดิม 'กรมวิเทศสหการ') กระทรวงการต่างประเทศ
สมัครขอรับทุนต่างประเทศ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: