Wednesday, August 13, 2008

[750]แบบทดสอบบุคลิกภาพที่น่าลองทำดู(เล่น ๆ)

สวัสดีครับ
ในนิตยสารหลาย ๆ เล่มจะมีแบบทดสอบบุคลิกภาพให้ผู้อ่านลองทำ พอทำเสร็จและคำนวณคะแนนตามสูตรของเขา ก็จะมีผลให้อ่านว่า เราเป็นคนมีบุคลิกภาพอย่างนั้นอย่างนี้ตามประเภทของแบบทดสอบ

ตามปกติผมไม่ชอบทำแบบทดสอบลักษณะนี้ เหตุผลใหญ่ที่สุดก็คือ ผมรู้สึกว่าในหลาย ๆ ข้อซึ่งมีข้อย่อย หรือ choice ให้เลือก ผมไม่เข้าลักษณะใดเลยตามที่เขาให้มา เพราะฉะนั้นแบบทดสอบอย่างนี้จึงใช้ไม่ได้สำหรับผม เหมือนใช้ปรอทวัดไข้มาวัดความดัน มันคนละเรื่องเลย

แต่มาคิดเล่น ๆ ดูอีกที...คลิกอ่านต่อ

No comments: