Friday, August 22, 2008

[765]เรียนศัพท์กับ Bangkok Post,The Nation, BBC

สวัสดีครับ
ผมเคยพูดถึงปรโยชน์ของการอ่านข่าวหรือฟังข่าวไว้ที่หัวข้อนี้ [317] เว็บสำหรับท่านที่ชอบฟังข่าว ซึ่งถ้าสรุปรวม ๆ ก็ได้ความว่าข่าวนอกจากให้ความรู้แล้ว ข่าวยังเป็นแหล่งที่เราสามารถฟิตภาษาอังกฤษของเราให้ดีขึ้นได้ในทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการ ฟัง พูด อ่าน หรือเขียน

เป็นที่น่ายินดีว่าเว็บไซต์ 3 เว็บที่เห็นประโยชน์ของการให้การศึกษาภาษาอังกฤษแก่ประชาชน คือ Bangkok Post, The Nation และ BBC ได้จัดคอลัมน์ คำศัพท์ที่ใช้ในข่าวขึ้นมา และได้เก็บไฟล์เก่า ๆ ไว้ที่เว็บนั้นนับย้อนหลังไปหลายปี

ผมอยากจะบอกว่า ไฟล์เหล่านี้เป็นเครื่องมืออันวิเศษที่จะช่วยให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษของเราเอง...คลิกอ่านต่อ

1 comment:

Anonymous said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!